Edukacja

Do 30 września niepełnosprawni studenci mogą ubiegać się o „Indeks Marzeń”

Jest to konkurs przeznaczony dla niepełnosprawnych maturzystów, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, którzy porzucili marzenia
o studiach. 9 -miesięczne stypendium wynosi 1 tys. (brutto).

Każdy musi się rozliczyć z wydanych pieniędzy i zebrana dokumentacje przedstawić Pani Prezes Fundacji Annie Dymnej. O przedłużenie stypendium na kolejny rok można ubiegać się po zakończonym roku akademickim.

Zgłoszenia można wysyłać na adres fundacji z dopiskiem „Konkurs Akademii Odnalezionych Nadziei” lub na adres e-mail:   wpisując w tytule „Konkurs Akademii Odnalezionych Nadziei”

Dokumenty do wniosku:

  • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
  • Zaświadczenie o dochodach rodziców lub opiekunów prawnych.
  • Zaświadczenie o przyjęciu na studia oraz list motywacyjny.

 


 

 

Kształcenie uczniów z upośledzeniem umysłowym

Integracyjne formy kształcenia

Kształcenie w szkołach (oddziałach) specjalnych

Kształcenie indywidualne

Informacje dla studentów