Organizacje

 

 

Organizacje pozarządowe działające w Radomiu na rzecz osób niepełnosprawnych

 • Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Nasze Dzieci”
  26–604 Radom; ul. Lubońskiego 2
  698 449 653;
 • Polski Związek Głuchych
  Oddział Mazowiecki Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Radomiu
  26-610 Radom; ul. 25 Czerwca 68
  48 36 306 12; 606 393 532

 

Warsztaty terapii zajęciowej funkcjonujące w Radomiu

 1. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym Niedowidzącym „Nadzieja”
Siedziba: Radom, ul. Struga 86
Tel.: 48 344 77 38
E-mail:
Strona internetowa: www.nadziejaradom.pl

2. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Radomiu
Siedziba: Radom, ul. Grenadierów 18
Tel.: 48 366 26 11
E-mail:

3. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polski Związek Głuchych, Koło Terenowe w Radomiu – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących
Siedziba: Radom, ul. 25 Czerwca 68
Tel.: 48 363 06 94, 48 363 05 97
E-mail:

4. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła w Radomiu
Siedziba: Radom, ul. Królowej Jadwigi 15
Tel.: 48 333 09 94
E-mail:
Strona internetowa: www.wtzradom.republika.pl

5. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START”
Siedziba: Radom, ul. Maratońska 1
Tel.: 48 331 68 76
E-mail:

 

Organizacje współpracujące z Radomskim Bankiem Żywności

 

 • Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych „Pomocne Dłonie”
  ul. Malczewskiego 16, 26-600 Radom
 •  Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej przy Parafii Św. Rafała Kalinowskiegoul.
  Kwiatkowskiego 104, 26-600 Radom
 • Caritas Diecezji Radomskiej
  ul. Kościelna 5, 26-604 Radom
  tel.: (+48) 48 36 52 929, 48 36 51 087
 •  Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla
  ul. Młodzianowska 124, 26-600 Radom
 • Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej i Ruchu Światło i Życie
  ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom
 •  Dom Pomocy Społecznej
  ul. Rodziny Ziętalów 13, 26-600 Radom
  tel.: (+48) 48 340 42 20
 •  Dom Pomocy Społecznej im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej „Nad Potokiem”
  ul. Struga 88, 26-600 Radom
  tel.: (+48) 48 344 86 72, 48 344 85 25, 48 344 86 89
 •  Dom Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza
  ul. Garbarska 35, 26-600 Radom
  tel.: (+48) 48 369 93 79
 •  Fundacja „Dać Sercom Nadzieję”
  ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom
  tel.: (+48) 48 366 93 78
 •  Fundacja „Dobry Duszek”
  ul. Mokra 2, 26-600 Radom
 • Fundacja „EMAUS”
  ul. Królowej Jadwigi 13A, 26-600 Radom
 •  Fundacja Otwartych Serc
  ul. Garbarska 35, 26-600 Radom
 •  Hospicjum Królowej Apostołów
  ul. Wiejska 2, 26-600 Radom
  tel.: (+48) 48 360 48 54
 •  Katolicka Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „ORATORIUM”
  ul. Wernera 7A, 26-600 Radom
 •  Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej
  ul. Struga 31, 26-600 Radom
 • Kuchnia dla Ubogich p.w. Św. Antoniego przy Klasztorze OO Bernardynów
  ul. Żeromskiego 6/8, 26-600 Radom
 •  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Limanowskiego 134, 26-600 Radom
  tel.: (+48) 48 360 87 01, 48 360 84 88
 •  MOPS Domy dla Osób Bezdomnych
  ul. Zagłoby 3, ul. Słowackiego , 26-600 Radom
 •  Niepubliczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Przewlekle Chorych
  ul. 25 Czerwca 19, 26-600 Radom
 •  Obywatelski Ruch Obrony Bezrobotnych
  ul. Rodziny Winczewskich 10, 26-600 Radom
 • Oratoryjne Stowarzyszenie „Radość”
  ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom
 •  Ośrodek Duszpasterski „Kazimierzówka”
  ul. Główna 16, 26-600 Radom
 •  Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
  ul. Grenadierów 19, 26-600 Radom
 •  Papieskie Dzieła Misyjne
  ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom
 •  Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom”
  ul. Kolberga 19, 26-600 Radom
 •  Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego O/Radom
  ul. Osiedlowa 38 m.14, 26-600 Radom
 •  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom
 •  Publiczny Ogródek Jordanowski
  ul. Śniadeckich 9, 26-600 Radom
 •  Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 24 im. Kornela Makuszyńskiego
  ul. Powstańców Śląskich 4, 26-600 Radom

Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8

ul. Dzierzkowska 9, 26-600 Radom

Rada Rodziców przy Publicznym Gimnazjum Nr 12

ul. Krucza 12, 26-600 Radom

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 2

ul. Lipska 2, 26-600 Radom

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Kilińskiego

ul. Śniadeckich 5, 26-600 Radom

 • Radomskie Towarzystwo Dobroczynności
  ul. Toruńska 12A, 26-600 Radom
 •  Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym
  ul. Krychnowicka 1, 26-600 Radom
 •  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  ul. Grzecznarowskiego 15, 26-600 Radom
 •  Stołówka Caritas DR „Betania”
  ul. Chrobrego 7/9, 26-600 Radom
 •  Stowarzyszenie „Nasza Sprawa”
  ul. Słowackiego 17, 26-600 Radom
 •  Stowarzyszenie „Nasza Trójka”
  ul. Sobieskiego 12, 26-600 Radom
 • Stowarzyszenie „Przyjaciele Ósemki”
  ul. Dzierzkowska 9, 26-600 Radom
 •  Stowarzyszenie Bezrobotnych Miasta Radomia
  ul. Wyścigowa 12, 26-600 Radom
 •  Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”
  ul. Żeromskiego 27, 26-600 Radom
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
  ul. Okulickiego 49 m.9, 26-600 Radom
 •  Świetlica Socjoterapeutyczna „Sputnik”
  ul. Gagarina 21/23, 26-600 Radom
 •  Świetlica Socjoterapeutyczna przy Caritas Diecezji Radomskiej
  ul. Kościelna 14B, 26-600 Radom
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Powiatowy Radom
  ul. Malczewskiego 20B, 26-600 Radom
 •  Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Polskim Związku Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących
  ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom