Kształcenie w szkołach (oddziałach) specjalnych

Uczniom przebywającym w szpitalu, uzdrowisku lub innych zakładach opieki zdrowotnej zapewnia się kształcenie zorganizowane na terenie tych placówek. Liczba uczniów specjalnych szkól ( oddziałów) zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej jest zmienna w ciągu roku szkolnego, zależy  ona od liczby pacjentów przyjętych przez daną placówkę.

 Poza zajęciami edukacyjnymi zapewnia się tej grupie uczniów inne formy opiekuńczo – wychowawcze w ramach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych min.: pomoc w odrabianiu lekcji, zajęć wychowawczych wzmacniających psychikę dziecka ( czytelnicze, plastyczne, teatralne), spacery, gry i zabawy usprawniających fizycznie.